2. oktobris 2019

Izmaiņas treneru sertifikācijā un LTS atzinuma nolikums

Izmaiņas treneru sertifikācijā un LTS atzinuma nolikums

No 01.10.2019 ir stājies spēkā LTS atzinuma nolikums, kas regulē jauno treneru sertifikāciju un LTS atzinuma iegūšanas kārtību.

LTS un U10 treneru reģistrs tagad ir apvienoti vienā sinhronizētā datubāzē. Visiem sertificētiem treneriem, kas vēl nav reģistrējušies, būs jāreģistrējas LTS mājaslapā, bet tiem, kuri jau ir reģistrējušies LTS mājas lapā, savā profilā ir jāieķeksē "treneris". Visiem treneriem ir jāiegūst LTS atzinums, lai varētu (re)sertificēties.

Jaunajā sistēmā treneriem savā mājaslapas profilā (sadaļā "Treneriem") būs iespēja apstiprināt vai noraidīt audzēkņus, kas norādījuši viņu kā treneri. Galvenais jaunums spēlētājiem - no 01.01.2020 spēlētāji, kas ir vecumā līdz 18 gadiem, vairs nevarēs pieteikties sacensībām, ja nebūs norādījuši sertificētu treneri un treneris, savukārt, viņus apstiprinājis kā audzēkņus.

Ceram, ka jaunā sistēma palīdzes sakārtot tenisa treneru sertifikāciju Latvijā tā, lai katram spēlētajam būtu sertificēts, atbilstoši izglītots un profesionāls treneris.

Ar nolikumu var iepazīties ŠEIT, treneru saraksts ŠEIT.

Saraksts ar treneriem, kam drīzumā beidzas treneru sertifikāts un jākārto LTS atzinums, kā arī tie treneri, kuriem jau ir piešķirts LTS atzinums ŠEIT.

Latvijā sertificēto tenisa treneru sarakstu, kuriem ir derīgs sporta speciālista sertifikāts tenisā, iespējams aplūkot Latvijas sporta federāciju padomes mājas lapā - www.lsfp.lv . Uzrādītie treneri ir tiesīgi oficiāli strādāt par tenisa treneri.

Lai Latvijā oficiāli strādātu par tenisa treneri, Latvijas tenisa savienība (turpmāk tekstā LTS) kā pirmo obligāto dokumentu pieprasa Latvijas Sporta federācijas padomes izsniegto trenera sertifikātu. Visi pārējie sertifikāti, kas iegūti apmeklējot kursus (ITF, LTS u.c.) tiek uzskatīti kā kvalifikācijas termiņa pagarinoši. Tabulā ir norādītas trenera kategorijas: A,B,C,-, kur svītriņa apzīmē to, ka ir iegūts diploms par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā un ir tiesīgs strādāt bez sertifikāta. Pēc 5 gadiem ir jāiegūst LSFP trenera sertifikāts atbilstošajā sporta veidā.

Visiem treneru sertifikātiem ir derīguma termiņš 5 gadi, pēc termiņa beigām ir jāveic resertifikācija. Piecu gadu laikā jebkura sporta veida treneriem ir jāapmeklē noteikts kursu stundu skaits ar atbilstošu jeb piemērotu tematiku izvēlētajai specialitātei. kā arī ir jābūt darba pieredzei.

 

Informāciju par sertifikātu saņemšanu un resertificēšanos var iegūt Latvijas Sporta federācijas padomes mājas lapā - www.lsfp.lv

Ziņu saraksts