10. janvāris 2019

Jaunumi/papildinājumi sacensību noteikumos

Jaunumipapildinājumi sacensību noteikumos

Sveiciens Jaunajā gadā! Ar šo gadu starptautiskā līmenī tiek ieviesti jaunumi noteikumos, kurus mēs integrējam arī savos noteikumos, un kuri stājas spēkā jau ar šī gada janvāri. Ar jaunumiem lūgums iepazīties zemāk:

D. LAIKA LIMITA PĀRKĀPŠANA/ SPĒLES LAIKA VILCINĀŠANA
 
Beidzoties iesildīšanās laika periodam, spēlei jābūt nepārtrauktai un spēlētāji nekādā veidā nedrīkst nepamatoti kavēt spēles norisi.
No punkta izspēles beigām līdz brīdim, kad spēlē tiek ievadīta nākamā punkta pirmā serve, drīkst paiet ne vairāk kā divdesmit piecas (25) sekundes.
Ja, izpildot pirmo servi, ir pieļauta kļūda,  servētājam bez kavēšanās ir jāservē otro servi.
Serves saņēmējam ir jāievēro servētāja saprātīgs spēles temps un ir jābūt gatavam saņemt servi pieņemamā laikā, tiklīdz servētājs ir gatavs izpildīt servi. Sods par laika limita pārkāpumu (Time violation) var tikt piešķirts pirms divdesmit piecu (25) sekunžu limita beigām gadījumā, ja serves saņēmēja darbības kavē servētāja ievērot saprātīgu spēles tempu.
Servētājs nedrīkst servēt pirms serves saņēmējs ir gatavs serves saņemšanai.
Pēc pirmā šīs sadaļas noteikumu pārkāpšanas gadījuma servētājam vai serves saņēmējam  tiek piešķirts sods par laika limita pārkāpumu (Time violation) – brīdinājums, savukārt par katru nākamo šī noteikuma pārkāpumu servētājs vai serves saņēmējs ir jāsoda sekojoši:
servētājs par laika limita pārkāpumu tiek sodīts ar „serves zaudēšanu” (“fault”),
serves saņēmējs par laika limita pārkāpumu tiek sodīts ar „punkta zaudēšanu” (“point penalty”).
 
TUALETES/APĢĒRBA MAIŅAS PĀRTRAUKUMS
 
Spēlētājs drīkst lūgt atļauju atstāt laukumu uz saprātīga ilguma laika periodu, lai izmantotu tualetes pārtraukumu/apģērba maiņas pārtraukumu (meiteņu sacensībās).
Tualetes pārtraukumus/ apģērba maiņas pārtraukumus drīkst izmantot tikai pārtraukuma laikā starp setiem.
Meiteņu vienspēļu sacensībās spēles laikā spēlētājai ir atļauts izmantot vienu (1) pārtraukumu. Zēnu vienspēļu sacensībās spēles laikā spēlētājam ir atļauts izmantot vienu (1) tualetes pārtraukumu.
 
Dubultspēļu sacensībās, kā arī jebkurās vienspēļu sacensībās, kurās spēles tiek izspēlētas, izmantojot saīsināto spēles formātu no diviem pilniem taibreika setiem un mača taibreika, pirms mača taibreika izspēles nav atļauts izmantot tualetes pārtraukumu/apģērba maiņas pārtraukumu.
Dubultspēļu sacensībās katrai komandai ir atļauts izmantot vienu (1) pārtraukumu. Ja partneri atstāj laukumu kopā, tad tas tiek uzskatīts par vienu (1) pārtraukumu. Ja laukumu atstāj tikai viens spēlētājs, tad arī tas tiek uzskatīts par vienu (1) pārtraukumu. Šos pārtraukumus drīkst izmantot tikai un vienīgi tualetes apmeklējumam, apģērba maiņai (meiteņu sacensībās) vai abiem minētajiem mērķiem.
 
C. APĢĒRBS UN INVENTĀRS
c. Legingi un kompresijas šorti
Uz kompresijas šortiem ir atļauta viena (1) ražotāja reklāma (logo), kas nepārsniedz 13 cm² un kas ar atļauta papildus uz šortiem/svārkiem atļautajām ražotāja reklāmām (logo). 
Meitenēm ir atļauts vilkt tikai legingus vai kompresijas šortus (bez svārkiem, kleitas vai šortiem) tikai gadījumā, ja to garums ir vismaz līdz augšstilba vidum, kā arī uz tiem ir atļautas ne vairāk kā divas (2) standarta ražotāju reklāmas (logo), kas nepārsniedz 13 cm² vai arī viena (1) ražotāja reklāma (logo), kas nepārsniedz 26 cm².
Ziņu saraksts