7. novembris 2018

Par Latvijas tenisa savienības prezidentu atkārtoti tiek ievēlēts Juris Savickis

Par Latvijas tenisa savienības prezidentu atkārtoti tiek ievēlēts Juris Savickis

Riga Islande Hotel 6.novembrī notika Latvijas tenisa savienības kārtējā biedru kopsapulce, kuras dienas kārtības galvenie jautājumi bija LTS vadības atskaite par paveikto, kā arī LTS vadības un struktūrvienība vadītāju vēlēšanas.

LTS prezidents Juris Savickis sniedza plašu un detalizētu atskaiti par paveikto atskaites periodā. LTS ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks atskaiti  par paveikto papildināja ar galveno darbu pārskatu, ko LTS plāno turpmākajos gados.  Komisiju vadītāji sniedza atskaiti par savu komisiju darbu un informēja LTS biedrus par sasniegtajiem rezultātiem savu atbildību sfērās.

Latvijas Tenisa savienības biedri par valdes priekšsēdētāja (prezidentu) uz nākošajiem četriem gadiem ievēlēja Juri Savicki, kurš šo pienākumu pilda jau 20 gadus.

Par viceprezidentiem tika ievēlēti Ivars Godmanis un Andris Ameriks, bet par valdes locekļiem:.

Kārlis Lejnieks

Anna Barinova

Osvalds Sausverds

Zigmārs Priede

Ainārs Ozols

Egils Valeinis

Elans Strazdiņš

Andrejs Bukins

 

                                                Apsveicam!

 

 

Ziņu saraksts