16. maijs 2019

Skolai ir jāveicina bērna profesionālā sporta karjeras attīstība

Skolai ir jāveicina bērna profesionālā sporta karjeras attīstība

Ir zinātniski pierādīts, ka fiziskās aktivitātes veicina bērna fizisko un emocionālo stāvokli, taču, ja runa ir par profesionālo sportu, tā apvienošana ar skolu un citām ikdienas aktivitātēm bērnam var radīt nopietnu satraukumu. King’s College, Britu skolas Latvijā direktore Adele Stenforda uzskata, ka vecākiem nav nepieciešams izvēlēties – sports vai izglītība, jo ar skolas atbalstu un individuālu pieeju ir iespējams veiksmīgi apvienot abus.

Sporta aktivitātes nodrošina fizisko un emocionālo labsajūtu, kā arī palīdz smadzenēm efektīvāk strādāt, tādējādi sekmējot tieši intelektuālo darbību. Skolēniem, kas ir fiziski aktīvi, ir arī labāki akadēmiskie sasniegumi, jo tiek trenēta koncentrēšanās spēja, uzmanība un atmiņas kvalitāte. Sporta nodarbībām skola var pieiet radoši, izceļot labākos piemērus un veicinot skolēnu sacensības garu, empātiju un spēju strādāt komandā. 

 “Sports ir vairāk nekā tikai fiziska nodarbe, tā palīdz attīstīt un motivēt skolēnus, veicina koncentrēšanos, kas ir būtiska ikdienas mācību procesā. Tāpat arī nodarbošanās ar sportu profesionālā līmenī bērnu disciplinē, jo prasa nopietnu laika plānošanu. Vecāku un skolas ciešas sadarbības rezultātā ir iespējams bērnam radīt vidi, lai veiksmīgi apvienotu sportista karjeru ar augstvērtīgu izglītību. Vecākiem nav jāizdara izvēle par labu vienam vai otram,” pieredzē dalās King’s College, Britu skolas Latvijā direktore Adele Stenforda.

King’s College, Britu skolā Latvijā sportam ir būtiska loma – mācību procesā ik nedēļu tiek iekļautas sporta nodarbības divu stundu garumā, kā arī skolēniem papildus ir iespēja iesaistīties ārpus stundu sporta aktivitātēs. King’s College, Britu skolā Latvijā ir uzsākta papildu sporta infrastruktūras būvniecība un 2020. gadā plānots atklāt peldbaseinu, kā arī futbola un tenisa laukumu. Tāpat arī skola sadarbojas ar Latvijas Tenisa savienību un piedāvā jaunajiem sportistiem īpaši pielāgotu mācību grafiku, kas ļauj bērnam gan gūt sportiskus sasniegumus, gan apgūt mācību vielu un pavadīt laiku ar skolas biedriem.

King’s College, Britu skolas Latvijā direktore Adele Stenforda uzsver, ka galvenais jauno sportistu vecāku sadarbībā ar skolu ir regulāra komunikācija. “Vecāki ar skolas personālu laicīgi saskaņo bērna sporta notikumu plānu – treniņus, sacensības, nometnes u.c. ieplānotās aktivitātes, kuras paredzot, skolotāji iespēju robežās var veikt korekcijas mācību plānā, lai bērns nepalaistu garām svarīgākos notikumus skolā un reizē netiktu ietekmēts arī pārējo skolēnu mācību process. Arī citiem vecākiem un skolas biedriem tiek skaidrots un aicināts ar sapratni izturēties pret klasesbiedriem, kas nodarbojas ar sportu profesionālā līmenī, tādējādi veicinot savstarpēju cieņu un atbalstu.

Ziņu saraksts