7. augusts 2018

Sports var būtiski palīdzēt bērnam sasniegt augstus rezultātus skolā

Sports var būtiski palīdzēt bērnam sasniegt augstus rezultātus skolā

Sportam mūsdienu izglītībā ir piešķirta mazāk svarīga loma nekā citiem - akadēmiskiem mācību priekšmetiem. Agrākie pētījumi liecināja par vecāku vēlmi samazināt sporta vietu izglītībā, lai bērni varētu koncentrēties mācībām un vēlāk iegūt labu darbu, taču šobrīd tendence ir mainījusies. Laikā, kad bērni būtisku daļu ikdienas pavada pie datora, kā arī izmantojot viedtālruņus un planšetes, vecāki aizvien vairāk novērtē bērnu iesaisti fiziskās aktivitātēs un novērtē, kādu pozitīvo ietekmi uz bērna attīstību. 
Sporta aktivitātes nodrošina fizisko un emocionālo labsajūtu. Ir zinātniski pierādīts, ka sports un fiziskās aktivitātes palīdz smadzenēm efektīvāk strādāt un tiek sekmēta tieši intelektuālā darbība. Skolēniem, kas ir fiziski aktīvi, ir arī labāki akadēmiskie sasniegumi, jo tiek trenēta koncentrēšanās spēja, uzmanība un atmiņas kvalitāte. 
 “Sports neapšaubāmi palīdz attīstīt un motivēt skolēnu – fiziski un emocionāli vesels ķermenis un prāts veicina gan koncentrēšanās spējas, gan zinātkāri. Sporta nodarbības ilgtermiņā atstāj pozitīvu ietekmi arī uz akadēmiskajiem sasniegumiem, tādēļ mēs gan ieguldām laiku un resursus skolēnu sporta izglītība, kā arī atbalstām tos skolēnus, kas uzsākuši profesionālas sporta gaitas,” savā pieredzē dalās King’s College, Britu skolas Latvijā direktore Adele Stenforda.
Sportu ir iespējams arī apvienot ar mācīšanos, izmantojot radošu pieeju – King’s College, Britu skolā Latvijā, jaunāko klašu skolēniem tiek izsniegtas īpašas uzlīmes, kuras tiek līmētas un krātas katra individuālajā kartītē. Skolēni šīs uzlīmes var saņemt, piemēram, demonstrējot patiesu komandas un godīgas sacensības garu, kā arī respektējot un palīdzot komandas biedriem.
King’s College, Britu skolā Latvijā sportam ir atvēlēta būtiska loma - mācību procesā ik nedēļu tiek iekļautas sporta nodarbības divu stundu garumā, kā arī skolēniem papildus ir iespēja iesaistīties ārpus stundu sporta aktivitātēs. Šajā mācību gadā King’s College, Britu skolā Latvijā ir plānots izveidot skolas sporta komandas, kuras varēs piedalīties arī starpskolu sacensībās. Liels notikums skolai būs peldbaseins, kura celtniecība tiks uzsākta 2019. gada pavasarī, lai nodrošinātu skolēniem daudzveidīgas fizisko aktivitāšu iespējas. 
Maldīgs ir uzskats, ka skolēnam, nodarbojoties ar sportu profesionālā līmenī, ir jāatsakās no veiksmīgiem akadēmiskiem rezultātiem. Gluži otrādi – bērni, kas jau no mazotnes nopietni trenējas kādā sporta veidā, ir raduši pie pašdisciplīnas un spēj efektīvi plānot savu laiku – treniņus, skolas apmeklēšanu, mājasdarbu izpildi, atpūtu u.t.t. 
Atbalstot bērnu iesaisti sportā un uzsverot fizisko aktivitāšu nozīmi bērna attīstība, King’s College, Britu skola Latvijā uzsāk sadarbību ar Latvijas Tenisa Savienību un ir kļuvis par šī gada Junioru tenisa sacensību galveno atbalstītāju. 

 

Ziņu saraksts